Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: ANTI-ANTIFA ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ / ΓΑΛΑΖΟΜΑΥΡΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ