Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Οι σοφοί μας θεωρούν επικίνδυνους. Οι επικίνδυνοι,επικίνδυνα σοφούς.