Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Το γαλάζιο και το μαύρο θα ειναι σε κάθε περιοχή