Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Γαλαζόμαυρος Εθνικισμός η μόνη λύση