Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Θεσσαλονίκη / όχι στο κοινοβουλευτικό εθνικισμό