Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Καινούργια μπροσούρα της οργάνωσης: Θεωρία Συνωμοσίας