Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Inferno N.S / Ναύπακτος: Αντιφασίστες κουφάρια