Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Αυτόνομοι / Ανένταχτοι σύντροφοι: Εθνικιστική Κίνηση Τούμπας / Τσάκισμα σε όλους τους Αντιφασίστες