Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

No Remorse- Barbecue In Rostock / Ότι πρέπει για τις ημέρες που φτάνουν