Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

C18 Hellas ενάντια σε Αναρχικές καταλήψεις και Αντιφασιστικά στέκια (Αθήνα / Θεσσαλονίκη) / Video