Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Στον Πειραιά Αναρχοαντιφασίστας δεν θα μείνει ... ΟΡ.Μ.Α παιδιά βουλευτών αριστεροί με δεξιότατες τσέπες