Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Λίγα λόγια για τους Αντιφασίστες της Ξάνθης ....