Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Α.Μ.Ε. Ρόδου - Νέες δράσεις στο νησί -
     « Άπας μεν λόγος, αν άποντ’ εργ’ έχη, μάταιον τι φαίνεται και κενόν».