Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους όλους τους συναγωνιστές μας