Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Hammerskins - HFFH
Οι Hammerskins (Hammerskin Nation) είναι μία ξεχωριστή εθνικοσοσιαλιστική skinhead οργάνωση. Υπάρχουν πολλές ομάδες Hammerskin στον κόσμο,ουσιαστικά όμως είναι ενωμένες στην ιδεολογία της λευκής (white power) και εργατικής τάξης (working class), καθώς και στην προπαγάνδα των ιδεών κυρίως μέσω της white power μουσικής, όπως και με τη συχνή χρήση βίας.Οι Hammerskins αποτελούν το μέλλον των skinheads και αυξάνονται συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Το βασικό σύμβολο των Hammerskins, είναι τα σταυρωτά σφυριά (crossed hammers) με τον τροχό. Η κάθε Hammerskin ομάδα τοποθετεί πίσω απο το κοινό σύμβολο,δηλαδή τα σφυριά,ένα φόντο με τα χρώματα της περιοχής που ανήκει. Έτσι το σύμβολο γίνεται σημαία.
(Αναδημοσίευση απο το περιοδικό Dorian - Ιούνιος 2002)