Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Τερματισμός Πορείας

Γιατί η προδοσιά είν΄κοφτερό μαχαίρι και όποιος το πιάνει αυτοκτονεί με το δικό του χέρι..