Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Βάλτε stop στη πρέζα

ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ ΠΡΕΖΕΜΠΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΟΥ