Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Το αίμα μας κάνει αδέρφια ΑΛΛΑ ο δρόμος μας κάνει οικογένεια !