Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

VIDEO: Αυτόνομοι Πειραιά (Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές.) vs ΟΡ.Μ.Α (Αντιφασιστολαγοί)