Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Kαληνύχτα αριστερά στο περιστέρι: video φτιαγμένο απο υποστηρικτή ... !!GNLS ANTI-ANTIFA WEST SIDE