Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

Αυτόνομοι Πειραιά: Φωτιά σε κράτος και Αντιφά