Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Αυτόνομοι / Ανένταχτοι συναγωνιστές στα δρομάκια της Πάτρας