Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: ΑΠΟΨΕ ΒΑΦΟΥΜΕ .....