Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Αυτόνομοι και Ανένταχτοι συναγωνιστές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη