Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: H Δημοκρατία σας βρωμά αριστερίλα και καπιταλισμό