Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Ευγενική προσφορά από εμάς στους κατοίκους της εβραϊκής και δημοκρατικής περιοχής της Ρόδου...