Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Άθλια υποκείμενα δεν γονατίζουμε, δεν προσκυνάμε, είμαστε ελληνες εθνικιστές