Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ ΞΑΝΑ!