Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Omerta zine # 14 (free download)

Interviews: B&H / C18 Nederland & Vlaanderen, Antisystem (Ru), Invasion (Pl), White Diamond Death (Br), Articles: Mikis Mantakas «Memory in Flames», «The complex of safety in daily life», «Do anyone memorize the Greeks of Northern Epirus?», «Free Kay Diesner», «With the spirit of Robert Brasillach in my own cell» by Periandros Androutsopoulos, «Dmitriy Borovikov (R.I.P), NS Tattoo, all in 28 pages dedicated to all the Greek freedom fighters.


Download: