Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Νέες δράσεις - οι Α.Μ.Ε ξανά στους δρόμους και γειτονιές -