Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Ζήτω η Πατρίδα ! Δράσεις στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και σε λύκειο