Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 30 Ιουλίου 2017

Οι Εβραίοι και η Άπω Ανατολή / Η Ασία ως προπύργιο του Σιωνισμού