Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Αυτόνομοι/ανένταχτοι στην όμορφη Χαλκίδα