Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Omerta Terrormachine#33

Εισαγωγικό, Ε/Σ νέα από ολόκληρο τον κόσμο, «Η ζωή μας δεν είναι ενέχυρο» (Προκήρυξη συνεργασίας Αυτόνομων ομάδων).
Συνεντεύξεις: B&H/C18( Λιθουανία), Radical Boys (Τσεχία), Madrid Anti-antifa (Ισπανία).
Βιβλιοκριτικές: «Η Θεία Κωμωδία» του Δάντη, «Ο τελευταίος Λευκός άνθρωπος» του Robert Howard.
Άρθρα: «Δοκίμια» του David Myatt, «Θέση ενάντια στον Πλατωνικό Δεσποτισμό» υπό Λουκάς Σταύρου, «Τι είναι ο Ισπανικός Φαλαγγιτισμός» υπό Julius Evola. http://www.mediafire.com/download.php?wts7rsylww2j432