Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Δράσεις απο την Θεσσαλονίκη (Καλή αρχή)