Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ας θυμηθούμε...

Ας ξαναδούμε τι είχε γίνει στην πάτρα... Γιατί πολλοί ξεχνάνε...  Όταν το πάθημα δεν γίνεται μάθημα