Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

OMERTA TERRORMACHINE#25

Omerta Terrormachine#25: Interviews: Creativity Alliance(Australia), Winterattack Zine(Russia), Veneto Fronte Skinheads(Italy). Editorial, NS/WP News. Articles: “Lorentzos Mavilis: 99 years after the death of the Greek Volunteer” by George Kourkoutas, Quotes of George Lincoln Rockwell from the legendary book “White Power”, Thule Books,For a new Beginning by Evita Peron(rare speech in Buenos Aires in 1952), What is Blood&Honour?/ Combat 18 Hellas Statement, “This book is a great honour for me” by Henrik Holappa, New releases, ,Α.Μ.Ε. speaking, Russian NS magazines,Limit of Hatred magazine,New NS magazines,Quotes from the Heroes.

PDF Formation/Pages:36/Free Download


Omerta Terrormachine#25: Συνεντεύξεις: Creativity Alliance(Australia), Winterattack Zine(Russia), Veneto Fronte Skinheads(Italy). Εισαγωγικό, NS/WP νέα. Άρθρα: «Λορέτζος Μαβίλης: 99 χρόνια μετά τον θάνατο του Έλληνα αγωνιστή» του Γεώργιου Κουρκούτα, Απόσπασμα από το πόνημα «Λευκή Δύναμη» του διοικητή George Lincoln Rockwell, Εκδόσεις Θούλη, «Για ένα νέο ξεκίνημα» της Εβίτας Περόν(σπάνια ομιλία στο Μπουένος Αϊρες στα 1952), «Τι είναι το Αίμα και Τιμή;»/ Combat 18 Ελλάς Ανακοίνωση, «Το βιβλίο αυτό είναι μεγάλη μου τιμή» του Henrik Holappa. Νέες κυκλοφορίες, Α.Μ.Ε. speaking, Ρωσικά Ε/Σ έντυπα, Ρωσικό περιοδικό Limit of Hatred, Νέα Ε/Σ έντυπα, Αποσπάσματα-Φράσεις των Ηρώων.

http://depositfiles.com/files/pnhjyd8wn