Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Αντιρατσιστικό στέκι Πάτρα

Κυκλοφορούμε ανάμεσα σας, αυτόνομοι και τσαντισμένοι. (Δράση στο αντιρατσιστικό στέκι στην Πάτρα)