Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Αγιος Δημήτριος: Ο δρόμος για την κοινωνική και πολιτική εθνικιστική ανατρόπη είναι ανοιχτός