Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Dmitriy Borovikov ( Дмитрий Боровиков )

Dmitriy Borovikov ( Дмитрий Боровиков ) 09.06.84 -- 18.05.06 Forever in our hearts
n memorial of Russian NS Hero of the White Race who was killed by the investigation police before few years.Another one victim of police authority and brutality! R.I.P brother!