Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Πάντων εστί δυσχερέστατον το πολλοίς αρέσκειν (Νέες Δράσεις)