Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Καινούργιες δράσεις στην Αθήνα (σχετικά με αύριο)
Δεν θα σας περιμένουμε θα σας Ψάχνουμε, αν και θα σας πάνε συνοδεία σαν Υπουργούς τα αδέρφια σας οι Μπάτσοι
Θα τα πούμε αύριο στην πλατεία Αμερικής
...