Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Α.Μ.Ε Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές Ρόδου - Νέες Δράσεις -