Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Αυτόνομοι/Ανένταχτοι: Εικαστική παρέμβαση στην αντιφασιστο πρεζοκατάληψη Έπαυλη Κούβελου (Μαρούσι)

Εκεί στην κούβελου στο Μαρούσι την στέγη την φτιάξατε;