Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Α.Μ.Ε VS αντιφασιστικά γραφεία και σε γνωστό πρεζέμπορα