Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Σύνθημα για τον κάθε κύριο Μοχάμεντ