Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Συλλαλητήριο για την Μακεδονία / Σύνταγμα 4/2/2018 - 14:00

Απο το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης