Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: τρόμο στους τρομοκράτες