Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Δράσεις απο την Αθήνα για την Μακεδονία και κάλεσμα για 21/1/2018 στην Θεσσαλονίκη - Λευκός Πύργος