Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Δράση μας τότε, δικαίωση τώρα

Δράση το 2009 στον Άγιο Παντελεήμωνα (Joseph Goebbels: Kάποτε τα ψέματα θα γκρεμιστούν  και η αλήθεια θα λάμψει και τότε θα αναστηθούμε )